top of page

Rapporter

Scenariostudie KS2021

Hvordan blir fremtidens kundeservice? 


Vi innhenter og gjør tilgjengelig data som kan være til hjelp for å finne ”beste praksis i forhold til dagens drift”, men også data som vil være til støtte i videre utvikling, forstå effekten av trender m.m. 
Rapporter
Bestilling av KS2021


Pris:
Kr. 11 990,- 

Har du utført vår spørreundersøkelse? 
 
Gjennomfører du den vil du få 50% avslag i prisen på rapporten.
Bestill KS2021

Stor interesse for - Kundeservice mot 2021

Vi har gått målrettet til nøkkel- og kontaktpersoner innen kundeservice i Norge for å få gode innspill og tanker rundt utviklingen innen kundeservice området de neste årene.
Da flere har bedt om å få en utsettelse på undersøkelsen har vi satt ny svarfrist til primo august. Dette betyr at analysearbeidet vil utsettes, og rapporten vil ferdigstilles i løpet av august. 
For nærmere spørsmål, ta gjerne kontakt på: post@customertrends.no.
 
Sommerhilsen fra
CustomerTrends AS
Delta i vår undersøkelse

Takk for din forespørsel.

Delta i vår undersøkelse

Deltar du i vår spørreundersøkelse, så kan vi tilby deg vår rapport Scenariostudie KS 2021 til halv pris.

Undersøkelsen tar i underkant av 30 minutter og består av ca. 50 spørsmål. 
bottom of page