CT Artikler  I  Verdt å lese

AI er i ferd med å bli fundamentet i kundeservice


Ifølge analyseselskapet Forrester er det bare et spørsmål om tid før AI blir selve fundamentet i kundeservice. Kunstig intelligens vil bli tatt i bruk i stadig flere oppgaver og prosesser, og utgjøre selve ryggraden i en kundeservice enhet.

Stadig flere kundesentre i Norge og Norden har tatt i bruk ny og spennende teknologi i sine kundeservice operasjoner. Det er knapt noen som i dag ikke har følgende punkter på agendaen:

  • Selvbetjeningsløsninger

  • RPA (Robotic Process Automation)

  • Kunstig intelligens (AI)

  • IoT innsikt

Løsningen er ikke oppbemanning

Historisk sett har økt aktivitet og trafikk i ulike kanaler vært løst med å bemanne opp et kundesenter. Dette er ikke lenger tilfellet. Ny teknologi gjør det mulig å planlegge, og håndtere, et betydelig større volum av henvendelser med samme, eller lavere, bemanning.

Automatisering og AI er grunnleggende teknologier som vil bli avgjørende for alle selskaper som ønsker å forbli konkurransedyktig. Maskiner overtar i stadig større grad repeterende oppgaver, og de samhandler autonomt med kunder. Dette frigjør ressurser slik at medarbeiderne kan håndtere komplekse interaksjoner med kunder som krever empati og personalisering.