top of page
CT Artikler  I  Verdt å lese

Fremtiden er her – nå!

Updated: May 10, 2020


Stefan Hyttfors fra Sverige åpnet i år Kundeservicedagene i Oslo. Han er en anerkjent og prisbelønt futurist og forfatter. Foredraget tok for seg hva som vil skje fremover, og hvordan


teknologi vil endre måten vi jobber på. For det blir store endringer. I foredraget kom han inn på trender som vil prege alle oss som forbrukere og arbeidstakere – og dermed også som kundeservicemedarbeidere – i årene fremover.

 

Han trakk spesielt frem følgende tre trender:

1. Naturen – (vi ). Vi må bare handle, nå! Stefan viste skremmende bilder og videoklipp som tydelig fikk frem hvilke enorme utfordringer vi står overfor. Den grønne bølgen, bærekraft og miljøvennlige virksomheter vil måtte dyrkes frem.

2. Holdninger – (vi VIL). Budskapet var at vi ikke kan fortsette som i dag, og at dette på mange måter også handler om den enkeltes holdninger. Det er ikke holdbart at vi kaster fra oss plast, og gjør havene til store bossfyllinger, forfektet han engasjert.

3. Teknologi – (vi KAN). Og så har vi i dag en teknologi som gjør det mulig å løse de store utfordringene. Derfor er innovasjon og nytekning i det grønne skiftet avgjørende viktig å lykkes med i tiden fremover. Og vi har ikke mer enn tid og vei, understreket Hyttfors.


Visjonære ledere kreves

Det vil bli enda mer fokus på disrupsjon og atferdsendringer. Dette vil sette neste generasjons lederskap på store utfordringer. Han viste også til en analyse fra Gartner som sier at 69% av alt som ledere i dag gjør vil være fullautomatisert innen 2024.


Avslutningsvis i sitt tankevekkende foredrag, var Stefan Hyttfors også tydelig på at fremtiden vil bety nye forretningsmodeller ved at vi går fra produkt- til tjenestefokus. Vi vil i langt større grad leie enn eie. Hva vil dette bety for din bedrift fremover, utfordret han forsamlingen.


Et annet interessant poeng, som han trakk frem, var at hvert tredje menneske som lever i dag er født på 2000-tallet. Den nye generasjonen er nærmest født og oppvokst med å bruke ny teknologi – og har faktisk ikke opplevd en verden uten eksempelvis iPhone (lansert 2007). Utfordringen blir da å få den nye digitale generasjonen til å bruke hjerne- og datakraft til å løse de store utfordringene vi i dag står ovenfor. Da trenger vi visjonære og handlekraftige ledere, som utforsker og faktisk gjør helt nye ting. Det er vi alle avhengige av, understreket Hyttfors.


Få innsikt i hvordan du og ditt kundesenter kan møte fremtiden. Bestill rapporten her.

45 views

Recent Posts

See All

Ny rapport: Trender fra kundeservice i utlandet

Ny rapport fra CustomerTrends! Hva skjer av trender innen kundeservice i utlandet? Vi har samlet informasjon, og presenterer denne i vår nye rapport. Alle være abonnenter har tilgang til rapporten ved

Comments


bottom of page