top of page
CT Benchmark  I  Mål din kundeservice
grafiske figurer

CUSTOMERTRENDS

CT BENCHMARK

Ønsker du å sammenligne din kundeservice med andres?

Vil du vite om dine åpningstider, bruk av teknologi eller annet er på nivå med det andre virksomheter tilbyr?

Vil du vite hva standarden i markedet er før du beslutter hva dere skal fokusere på i videre utvikling?

 

Om svaret er «ja» på disse spørsmålene så er løsningen CT Benchmark.

Møte 1:

Forventnings-avklaring

Invitasjon av deltagere

Aksept av tilbud, og innhold i undersøkelsen

Datainnsamling

Rapport og presentasjon

Hva

-  CT Benchmark er en rapport basert innsamlede data fra alle deltagere i benchmark undersøkelsen.
-  CT Benchmark forteller deg hvordan du presterer,  i forhold til de øvrige deltagerne, på de områder undersøkelsen omfatter. Rapporten kan også utvides til å inneholde råd og anbefalinger.    

Hvordan

-  Arbeidet innledes med et møte for å avklare forventninger og praktiske avklaringer.
-  CT vil deretter kartlegge markedet, og invitere de relevante deltagerne til undersøkelsen.
-  Basert på innspill, ønsker og behov fra alle deltagerne utarbeider CT et tilbud til hver enkelt virksomhet. 
-  Når tilbudene er akseptert, gjennomføres datainnsamlingen og rapport utarbeides.

Hvorfor

CT Benchmark:
-  Gir verdifull innsikt i markedsforholdene.
-  Er et godt grunnlag for strategi diskusjoner.

Aktuelle tema:

-  Sammenligne din kundeservice med andres
-  Hva er standarden i markedet?
-  Innsamling av data
-  Tilbyr andre det samme som deg?
-  Fokusere på i videre utvikling?
bottom of page