CT Benchmark  I  Mål din kundeservice

Ønsker du å sammenligne din kundeservice med andres?

Vil du vite om dine åpningstider, bruk av teknologi eller annet er på nivå med det andre virksomheter tilbyr?

Vil du vite hva standarden i markedet er før du beslutter hva dere skal fokusere på i videre utvikling?

 

Om svaret er «ja» på disse spørsmålene så er løsningen CT Benchmark.

Møte 1:

Forventnings-avklaring

Invitasjon av deltagere

Aksept av tilbud, og innhold i undersøkelsen

Datainnsamling

Rapport og presentasjon

Hva

-  CT Benchmark er en rapport basert innsamlede data fra alle deltagere i benchmark undersøkelsen.


-  CT Benchmark forteller deg hvordan du presterer,  i forhold til de øvrige deltagerne, på de områder undersøkelsen omfatter. Rapporten kan også utvides til å inneholde råd og anbefalinger.    

Hvordan

-  Arbeidet innledes med et møte for å avklare forventninger og praktiske avklaringer.


-  CT vil deretter kartlegge markedet, og invitere de relevante deltagerne til undersøkelsen.


-  Basert på innspill, ønsker og behov fra alle deltagerne utarbeider CT et tilbud til hver enkelt virksomhet. 


-  Når tilbudene er akseptert, gjennomføres datainnsamlingen og rapport utarbeides.

Hvorfor

CT Benchmark:


-  Gir verdifull innsikt i markedsforholdene.


-  Er et godt grunnlag for strategi diskusjoner.

Aktuelle tema:

-  Sammenligne din kundeservice med andres
-  Hva er standarden i markedet?
-  Innsamling av data
-  Tilbyr andre det samme som deg?
-  Fokusere på i videre utvikling?
Vi ønsker å høre fra deg

En hyggelig og uforpliktende prat med oss kan bli din beste investering noensinne. 

Konsulenthus, analyser og rådgivning

CustomerTrends
co/ Media City Bergen
Mediekuben
Lars Hilles gate 30
5008 BERGEN

  • Facebook - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle

© 2020 by CustomerTrends AS          Personvernerklæring