top of page
CT Benchmark  I  Mål din kundeservice
grafiske figurer

CUSTOMERTRENDS

CT BENCHMARK

Ønsker du å sammenligne din kundeservice med andres?

Vil du vite om dine åpningstider, bruk av teknologi eller annet er på nivå med det andre virksomheter tilbyr?

Vil du vite hva standarden i markedet er før du beslutter hva dere skal fokusere på i videre utvikling?

 

Om svaret er «ja» på disse spørsmålene så er løsningen CT Benchmark.

Møte 1:

Forventnings-avklaring

Invitasjon av deltagere

Aksept av tilbud, og innhold i undersøkelsen

Datainnsamling

Rapport og presentasjon

Hva

-  CT Benchmark er en rapport basert innsamlede data fra alle deltagere i benchmark undersøkelsen.
-  CT Benchmark forteller deg hvordan du presterer,  i forhold til de øvrige deltagerne, på de områder undersøkelsen omfatter. Rapporten kan også utvides til å inneholde råd og anbefalinger.    

Hvordan

-  Arbeidet innledes med et møte for å avklare forventninger og praktiske avklaringer.
-  CT vil deretter kartlegge markedet, og invitere de relevante deltagerne til undersøkelsen.
-  Basert på innspill, ønsker og behov fra alle deltagerne utarbeider CT et tilbud til hver enkelt virksomhet. 
-  Når tilbudene er akseptert, gjennomføres datainnsamlingen og rapport utarbeides.

Hvorfor

CT Benchmark:
-  Gir verdifull innsikt i markedsforholdene.
-  Er et godt grunnlag for strategi diskusjoner.

Aktuelle tema:

-  Sammenligne din kundeservice med andres
-  Hva er standarden i markedet?
-  Innsamling av data
-  Tilbyr andre det samme som deg?
-  Fokusere på i videre utvikling?
bottom of page

CT ChatBot (beta)

online

Hei, jeg er Customer Trends chatbot! Jeg kan tidvis svare feil og kan ikke tilby bindende tilbud på vegne av Customer Trends. Imidlertid skal jeg gjøre mitt beste for å gi deg svar på det du skulle lure på. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag?