CT Om oss  I  Kontaktinformasjon
Dette er CustomerTrends

CustomerTrends AS er et konsulenthus som jobber med viten og innsikt innenfor område kunde, og kundeservice på tvers av alle bransjer. Som setter fokus og søkelys på spørsmål og utfordringer som toppledere og ledere av serviceorganisasjoner har i dag med formål å vite mer om hvordan fremtidens kundeservice blir.

Adresse:
 

CustomerTrends
co/ Media City Bergen
Mediekuben
Lars Hilles gate 30
5008 BERGEN

Takk for din interesse.

 
Initiativtakere og styremedlemmer
Steinar B Christensen

steinar.christensen@customertrends.no

Tlf: 957 05 514

Min operative erfaring fra ledelse og drift av kundesentre har jeg fra BKK og Fjordkraft. I denne perioden var jeg også en av initiativtakerne til etableringen av Bergen Kundeserviceforum, og har vært prosjektleder for Kundeservicedagene i Bergen fra første konferanse.

 

Som rådgiver og konsulent har jeg i en årrekke jobbet med utfordringer knyttet til strategi, marked, ledelse, kundeservice og digitalisering. Mange bedrifter og virksomheter står overfor store utfordringer, men også utrolig spennende muligheter i tiden som kommer.

 

Fornøyde kunder og brukere vil bli enda viktigere jo tøffere konkurransesituasjonen blir. Service og gode kundeopplevelser er ikke lenger bare viktig for de som jobber i kundeservice. Det er viktig for alle som jobber i bedriften, og toppledelsen bør ha kunder og deres opplevelser i samspill og interaksjon med bedriften som punkt i sine ledermøter. Fornøyde kunder er en forutsetning for å lykkes over tid.

 

Mitt mantra er derfor at "de som har og får flest fans, de vinner til slutt".

Hans Olav Bakås

hans.olav.bakas@customertrends.no

Tlf: 908 92 853

Det å i dag å lede et teknologiselskap som jobber på tvers av kunder i flere bransjen gir godt innblikk i digitaliseringen som nå pågår. Med erfaring fra bl.a å bygge «fremtidens kundeservice» gjennom mange år i ledende nordisk selskap har jeg fått mye spennende kunnskap og innsikt når det gjelder kunde og prosesser.

 

Det å jobbe kundesentrisk i endringsfasen er svært interessant. Det å utvikle kundesentre fra serviceorganisasjoner til salgsorganisasjoner, og fra transaksjonssenter til relasjonssenter er spennende, og det å jobbe med den analoge til digitale kundereisen er opplevelse. Mye handler om innsikt og det å forstå prosesser og trender, og samhandle både operativt og strategisk på helt andre måter enn tidligere.

 

Jeg pleier å si «spillet er snudd», før støttet teknologien oss, nå skal vi støtte teknologien.

Bjarte Lyssand

bjarte.lyssand@customertrends.no

Tlf: 958 32 596

Mitt forhold til kundeservice startet med en interesse for ledelse, og jeg kan ikke tenke meg noe mer utfordrende enn å arbeide som leder i en kundeserviceorganisasjon.

 

Menneskene og energien i en kundeserviceorganisasjon fasinerer meg sterkt, og de umiddelbare og kontinuerlige tilbakemeldingene fra driften gjør jobben svært spennende. Derfor har jeg solid erfaring som leder av kundeserviceorganisasjoner i Norden.

 

Jeg brenner for å utvikle prosesser som gjør det enkelt å være kunde, og jeg tror på en fremtid hvor arbeidsfordelingen mellom maskin og menneske vil gjøre kundeservice bedre og mer spennende.»