top of page
CT Personvern  I  Erklæring

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger

CustomerTrends er opptatt av å beskytte dine individuelle rettigheter og personopplysninger.

 

EUs nye personvernreform, General Data Protection Regulation (GDPR) ertil for å sikre din datasikkerhet på tvers av Europeiske landegrenser i EU-­‐ og EØS-­‐land som en del av den norske personopplysningsloven. Og i denne erklæringen finner du informasjon om hvordan vi jobber for å overholde med personvern.

CustomerTrends sin personvernerklæring

I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og deler personopplysninger.

 

Dette gjelder for deg som kunde, potensiell kunde, medarbeider hos vår kunde eller andre relevante parter, samt reelle rettighetshavere, autoriserte representanter, som representant for bedriftskunde og tilknyttede parter.

 

Denne erklæringen omfatter følgende:


  1.   Behandlingsansvarlig

  2.   Hvilke personopplysninger vi samler inn

  3.   Behandling og bruk av personopplysninger

  4.   Utlevering av personopplysninger

  5.   Beskyttelse av personopplysninger

  6.   Personvernrettigheter

  7.   Informasjonskapsler (cookies)

  8.   Lagring av personopplysninger

  9.   Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler

  10. Kontaktpunktet i forhold til denne erklæring og personvern generelt

1. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er CustomerTrends i Norge, org.nr 920 430 759

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn 
 

Kategorisering av personopplysningene vi samler inn

 • Identifikasjonsinformasjon: Fødselsdato, personnummer og navn.

 • Kontaktinformasjon: Telefon-­‐ /mobilnummer epost og postadresse

 • Kjøpsinformasjon: Varekjøp, transaksjonshistorikk

 • Finansiell informasjon: Betaling-­‐ transaksjonsdata og kreditthistorikk.

 • Lovpålagte opplysninger: bokføring, hvitvasking mm

 

Opplysninger samles inn primært fra deg, f.eks ved at du melder deg på våre nyhetsbrev,deltar i undersøkelser, eller data samles inn i forbindelse med at du kjøper eller bruker våre tjenester.

Andre opplysninger vi kan samle inn som kan gjelde deg direkte eller fra tredjepart:

•      CustomerTrends samler også inn annen informasjon som du gir oss, for eksempel tilbakemeldinger eller forespørsler i butikker eller digitale kanaler o.l.

 • Registre som føres av offentlige myndigheter, f.eks Folkeregisteret, firmaregistre o.l.

 • Registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester

 • Andre selskaper som vi samarbeider med.

3. Behandling og bruk av personopplysninger

 

Vi bruker dine personopplysninger til bl.a. å levere varer, tjenester og oppfylle de avtaler vi gjør med deg, samt å gi deg tilbud og utvikle gode brukeropplevelser. Videre brukes personopplysning i generell behandling og administrasjon av ditt kundeforholdhos oss. Vi kan også behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lover-­‐ og forskrifter.

 

 

Eksempel på hva loven pålegger oss å bruke opplysningene til:

 • Kunnskap om deg som kunde

 • Bokføringskrav

 • Krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester

 

 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger


Berettiget interesse til å bruke opplysninger ifb. markedsaktiviteter og utvikling

 • Personopplysninger kan også brukes ifb markedsføring, samt produkt-­‐ og forretningsutvikling. Formålet er å kunne utvikle virksomheten, produkter, varer, tjenester og kundeopplevelser, og gi deg som kunde tilbud og gode kundeopplevelser


Samtykke

 • Om du gir oss samtykke vil vi kunne behandle personopplysningene innenfor den formål du har samtykket til. Dette kan f.eks være å sende deg informasjon om, tilbud, samt hvilken måter du ønsker vi kontakter deg på, f.eks sms eller mail.Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke.​


 

4. Utlevering av personopplysninger

 

Eksempel på til hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til:

 

 • Myndigheter

 

 • Foretak som eier CustomerTrends

 

 • Leverandører

 

 • Betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere

 

 

Utlevering av slike opplysninger skjer ikkeuten at det foreligger nødvendige avtaler om videre taushetsplikt.

 

 

Hvordan CustomerTrendshåndterer dine personopplysninger ovenfor tredjepart

 • For å forvalte kundeforholdet utleverer vi opplysninger om deg kun når det er nødvendig. Eksempler på områder hvor dette er nødvendig: Identifisering av deg

 • Oppfyllelse av våre avtaler og forpliktelser

Opplysninger blir videreformidlet med ditt samtykke ellerom det er tillatt i henhold til lov, internt i CustomerTrends til eksterne samarbeidspartnere og andre virksomheter som selger produkter for oss eller sammen med oss. For å kunne levere varer og tjenester kan vi også videreformidle opplysninger til andre servicefunksjoner i og utenforCustomerTrends

 

Vi har også avtaler med utvalgte leverandører som inkl. behandling av personopplysninger på vegne av oss, f.eks leverandører av IT-­‐utvikling, drift og support.

 

Utlevering av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

 

•      Om vi overfører personopplysninger land utenfor EØS-­‐området, så følges vilkårene EU-­‐ kommisjonen har besluttet, bl.a. at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet osv. (i slike tilfeller brukes EUs standardklausuler som er godkjent av EU-­‐ kommisjonen.

 

 

5. Beskyttelse av personopplysninger

 

Behandling av personopplysninger står sentralt i vår virksomhet, og skal behandles på en trygg og sikker måte. Vi bruker tekniske og administrative rutiner og sikkerhetstiltak for å sikre og beskytte opplysningene vi lagrer og bruker

6. Personvernrettigheter

 

Du kan når som helst be om følgende:

 

 • Innsyn i dine personopplysninger med mindre lover eller andre forhold skulle tilsi noe annet​

 • Rette feilaktige eller manglende informasjon, så sant det ikke ligger andre begrensningeri lovverk e.l.​

 • Sletting av dine personopplysninger, f.eks om du trekker tilbake samtykket, eller av annen berettiget grunn ikke lenger vil tillate at vi behandler dine personopplysninger.​

 • Dataportabilitet, du har rett til å motta personlige opplysninger iet format som er maskinlesbart. Opplysningene kan også overføres til en annen behandlingsansvarlig, eksempel på behandlingsansvarlig kan være annen virksomhet som kunde ønsker at skal få opplysningene.​

7. Informasjonskapsler (cookies)

 

Vi samler inn, behandler og analyserer datafra om bruk av våre nettsider. Trafikkdata er data knyttet til besøkende på nettsiden og data behandlet der. Informasjonskapsler og lignende teknologier Informasjonskapsler og liknende teknologi brukes til å forbedre våre produkter og tjenester til deg, samt forbedre sikkerhet og brukeropplevelse ved bruk av våre nettsider

 

Du kan endre innstillinger i nettleserenså denne vil avvise informasjonskapsler. Dette vil kunne medføre at enkelte funksjoner og områder på nettstedet vil ha noen begrensninger.

 

 

8. Lagring av personopplysninger

 

Dine personopplysninger beholdes så lenge de trengs for de formålene som opplysningene dine ble samlet inn og behandlet for, eller for å kunne oppfylle de avtaler vi har med deg, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter.

 

Eksempel på lagringstid:

 

 • Bokføringslover 10 år

 

 • Betalingstjenester 5 år

9. Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler

 

Det vil skje endringer av denne personvernerklæring fra tid til annen.Vi vil aldri innskrenke dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlover. Kommer det vesentlige endringer vil vi gi tydelig beskjed når vi er pålagt å gjøre det etter gjeldende lov.

 

 

10. Kontaktpunktet i forhold til denne erklæring og personvern generelt 
 

Spørsmål ang personvern kan rettes til CustomerTrends.

Du kan også kontakte datatilsynsmyndighetene om du har innsigelser eller klage på hvordan vi forvalter dine personopplysninger.

bottom of page

CT ChatBot (beta)

online

Hei, jeg er Customer Trends chatbot! Jeg kan tidvis svare feil og kan ikke tilby bindende tilbud på vegne av Customer Trends. Imidlertid skal jeg gjøre mitt beste for å gi deg svar på det du skulle lure på. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag?