top of page
CT Inspirasjon  I  Foredrag & Workshops
Motiverende foredrag

CUSTOMERTRENDS


CT Inspirasjon
FOREDRAG & WORKSHOPS

Ønsker du å bli motivert, inspirert og få ny giv i virksomheten?

Trenger dere å løfte blikket og finne inspirasjon som hjelper virksomheten å nå sine mål?

Tror du at engasjement og diskusjoner bidrar til å bygge en positiv prestasjonsorientert kultur?

 

Om svaret er «ja», er CT Inspirasjon løsningen.

n.

Hva
Hvordan
Hvorfor
  • Motiverende og inspirerende foredrag og workshops for ledergrupper og alle ansatte.  

  • Workshops og foredrag forankret i trender og suksesskriterier som hjelper virksomheten å jobbe mer kundesentrisk og nå sine mål.

  • Fysiske eller digitale samlinger med foredrag/workshop

  • Ferdige eller spesialtilpassede foredrag/workshops knyttet direkte til din virksomhet, og ut fra hvor dere er og kursen dere har staket ut for fremtiden.

  • Interaktivitet og involvering av deltakere.

  • Med CT Inspirasjon får de ansatte nye impulser og oppdatering på viktige trender.

  • Vi vil utfordre dere og skape engasjement og diskusjoner som vil bygge virksomhetens kultur og påvirke resultater positivt.

bottom of page