top of page
CT Mentor  I  Ensomt som leder?
Skjermbilde 2022-10-27 110015.png

CUSTOMERTRENDS


CT MENTOR
ENSOMT SOM LEDER?


Synes du av og til det er ensomt å være leder for kundeservice?

Kunne du tenke deg en fortrolig samtalepartner å diskutere utfordringer med?

Trenger du en dyktig mentor med lang erfaring som kundeserviceleder? 


Om svaret er «ja» på disse spørsmålene så er løsningen CT Mentor.

Hva
Kartleggings-
samtale
Seleksjon av kandidater
Valg av mentor
Første møte- forventnings- avklaring
Evaluering
CT Mentor er:
-  Kartlegging/seleksjon av en passende mentor/samtalepartner.
-  En fortrolig og langsiktig dialog om kundeservice og ledelse.
-  En arena for personlig vekst og utvikling.
Hvordan
-  I en innledende kartleggingssamtale identifiseres dine behov og preferanser. 
-  CustomerTrends finner passende kandidater i sitt nettverk, og du velger den som passer best. 
-  CustomerTrends fasiliterer første møte, og klargjør slik at dere kan fortsette på egenhånd. 
-  Etter en avtalt periode initierer CustomerTrends en felles evaluering av nytte og effekt.   
Hvorfor
-  Kundeserviceledelse kan være ensomt.
-  Tilbakemeldinger og innspill fra en med tilsvarende kompetanse utenfor virksomheten kan være både nyttig og lønnsomt.
Aktuelle tema:

-  E
nsom som leder

-  Ønske om en fortrolig samtalepartner
-  Kartleggingssamtale
-  Identifisere dine behov
-  Mentor med erfaring som kundeserviceleder

bottom of page