top of page
CT Nettverk  I  Bemanningsplanleggere
Reflexion

CUSTOMERTRENDS
C
T NETTVERK
BEMANNINGSPLANLEGGING


Bemanningsplanlegging (WFM) er vanskelig, og det er vanlig at det ikke er andre i organisasjonen å sparre med. Det kreves innsikt, nøyaktighet og lang erfaring for å bli god.

CustomerTrends har etablert en nettverksgruppe for bemanningsplanleggere. Ved å dele erfaringer og innsikt kan vi sammen øke kompetansen til den enkelte, og heve kvaliteten på bemanningsplanlegging i Norge.

Hva
Hvordan
Hvorfor

Nettverket møtes digitalt 4-6 ganger per år for å lære av hverandre.
CustomerTrends forbereder og fasiliterer møtene. 
Mellom møtene utveksler deltagerne problemstillinger og informasjon i et lukket forum. Nytteverdien av møtene evalueres jevnlig for å sikre maksimalt utbytte for den enkelte.

Ta kontakt med CustomerTrends om du ønsker å delta i nettverket.

www.customertrends.no

Du møter andre i samme rolle, og bygger nettverk.
Du får viten og innsikt.
Du kan dele erfaringer og få hjelp med utfordringer.
Du påvirker utviklingen av fagfeltet i Norge.

Aktuelle tema:

-  Prognoser

-  Ferieplanlegging

-  Rapportering og KPIèr

-  Informasjonsinnhenting

-  Kriseplanlegging og krisehåndtering

-  Erfaringer med verktøy

-  Dialogen med driftsledere

-  Arbeidsmiljøloven

-  Kommunikasjon

-  Deltidsressurser

-  Ny teknologi

Tilfredshetsgaranti.

Om du er utilfreds med møtene, og melder deg ut av nettverket, får du medlemsavgiften for utestående møter tilbakebetalt.

bottom of page