top of page
CT Nettverk  I  Bemanningsplanleggere
Reflexion

CUSTOMERTRENDS
C
T NETTVERK
BEMANNINGSPLANLEGGING


Bemanningsplanlegging (WFM) er vanskelig, og det er vanlig at det ikke er andre i organisasjonen å sparre med. Det kreves innsikt, nøyaktighet og lang erfaring for å bli god.

CustomerTrends har etablert en nettverksgruppe for bemanningsplanleggere. Ved å dele erfaringer og innsikt kan vi sammen øke kompetansen til den enkelte, og heve kvaliteten på bemanningsplanlegging i Norge.

Hva
Hvordan
Hvorfor

Nettverket møtes digitalt 4-6 ganger per år for å lære av hverandre.
CustomerTrends forbereder og fasiliterer møtene. 
Mellom møtene utveksler deltagerne problemstillinger og informasjon i et lukket forum. Nytteverdien av møtene evalueres jevnlig for å sikre maksimalt utbytte for den enkelte.

Ta kontakt med CustomerTrends om du ønsker å delta i nettverket.

www.customertrends.no

Du møter andre i samme rolle, og bygger nettverk.
Du får viten og innsikt.
Du kan dele erfaringer og få hjelp med utfordringer.
Du påvirker utviklingen av fagfeltet i Norge.

Aktuelle tema:

-  Prognoser

-  Ferieplanlegging

-  Rapportering og KPIèr

-  Informasjonsinnhenting

-  Kriseplanlegging og krisehåndtering

-  Erfaringer med verktøy

-  Dialogen med driftsledere

-  Arbeidsmiljøloven

-  Kommunikasjon

-  Deltidsressurser

-  Ny teknologi

Tilfredshetsgaranti.

Om du er utilfreds med møtene, og melder deg ut av nettverket, får du medlemsavgiften for utestående møter tilbakebetalt.

bottom of page

CT ChatBot (beta)

online

Hei, jeg er Customer Trends chatbot! Jeg kan tidvis svare feil og kan ikke tilby bindende tilbud på vegne av Customer Trends. Imidlertid skal jeg gjøre mitt beste for å gi deg svar på det du skulle lure på. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag?