CT Nettverk  I  Bemanningsplanleggere
_edited_edited.jpg
Bemanningsplanlegging (WFM) er vanskelig, og det er vanlig at det ikke er andre i organisasjonen å sparre med. Det kreves innsikt, nøyaktighet og lang erfaring for å bli god.

CustomerTrends har etablert en nettverksgruppe for bemanningsplanleggere. Ved å dele erfaringer og innsikt kan vi sammen øke kompetansen til den enkelte, og heve kvaliteten på bemanningsplanlegging i Norge.
Hva
Hvordan
Hvorfor
Nettverket møtes digitalt 4-6 ganger per år for å lære av hverandre.

CustomerTrends forbereder og fasiliterer møtene.

Mellom møtene utveksler deltagerne problemstillinger og informasjon i et lukket forum.

Nytteverdien av møtene evalueres jevnlig for å sikre maksimalt utbytte for den enkelte.
Du møter andre i samme rolle, og bygger nettverk.

Du får viten og innsikt.

Du kan dele erfaringer og få hjelp med utfordringer.

Du påvirker utviklingen av fagfeltet i Norge.
Ta kontakt med CustomerTrends om du ønsker å delta i nettverket.
 

www.customertrends.no

Aktuelle tema:

-  Prognoser

-  Ferieplanlegging

-  Rapportering og KPIèr

-  Informasjonsinnhenting

-  Kriseplanlegging og krisehåndtering

-  Erfaringer med verktøy

-  Dialogen med driftsledere

-  Arbeidsmiljøloven

-  Kommunikasjon

-  Deltidsressurser

-  Ny teknologi

Tilfredshetsgaranti.

Om du er utilfreds med møtene, og melder deg ut av nettverket, får du medlemsavgiften for utestående møter tilbakebetalt.