top of page
CT Revisjon  I  Hvor god er du?
five-5-stars-best-excellent-services-rating-on-re-2022-02-02-05-42-59-utc_edited.jpg

CUSTOMERTRENDS
 

CT REVISJON
HVOR GOD ER DU ?


Lurer du på hvor god din kundeservice egentlig er?


Trenger dere konkrete innspill på hva dere bør gjøre for å utvikle kundeservice dit dere ønsker?


Vil du å involvere organisasjonen for å samle strukturerte innspill fra de som «sitter med skoene på»?


Vil du ha innsikt i hva de «andre» gjør for å bli best?

Om svaret er «ja», så er løsningen CT Revisjon.

Hva
Hvordan
Hvorfor

CT Revisjon er en rapport basert på en intern undersøkelse, ledende kompetanse på kundeservice og beste praksis innen 6 hovedtema.


CT Revisjon forteller deg hvor god din kundeservice er sammenlignet med andre, og gir deg konkrete innspill på hva dere kan gjøre for å bli best.

Forberedelse-
introduksjon
informasjon
Gjennomføring-
datafangst internt
Analyse- rapport- 
forbedringsforslag
Presentasjon for ledergruppen i KS

Arbeidet innledes med et kort møte for å avklare noen få praktiske punkter. CT Revisjon krever liten innsats fra ledergruppen, og forstyrrer driften minimalt.
 

Alle i kundeservice deltar i en undersøkelse (15-20 min).


Svarene samles i en rapport som også inneholder sammenligning med de beste på ulike områder, og konkrete forslag til forbedring.

CT Revisjon:  
- er enkel og kostnadseffektiv.  

- engasjerer organisasjonen, og skaper et godt fundament for endring.

- er en god evaluering, og gir forslag til forbedringer.
Aktuelle tema:

-  Intern undersøkelse

-  Hvor god er din kundeservice?
-  Hvordan kan du bli best?
-  Datafangst
-  Rapport og evaluering

 

bottom of page

CT ChatBot (beta)

online

Hei, jeg er Customer Trends chatbot! Jeg kan tidvis svare feil og kan ikke tilby bindende tilbud på vegne av Customer Trends. Imidlertid skal jeg gjøre mitt beste for å gi deg svar på det du skulle lure på. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag?