top of page
CT Verdi  I  Verdiskaping i din virksomhet
vekst

CUSTOMERTRENDS
C
T VERDI
VERDISKAPING I DIN VIRKSOMHET

Lurer du på hvordan kundeservice bidrar til verdiskapningen i din virksomhet?

Er du nysgjerrig på hva du bør gjøre for å øke denne verdiskapingen, og trenger du et konkret tall på verdiskapningen i kundeservice til strategiske diskusjoner? Vil du vite om om dere bør satse mer eller mindre på kundeservice?

Om svaret er «ja» på disse spørsmålene så er løsningen CT Verdi. 

Oppstart introduksjon –

- planlegging

Arb.møte 1

- kostnader og inntekter

Datafangst 1

Arb.møte 2

- kundepleie og omdømme

Datafangst 2

Presentasjon for ledergruppen i KS
Hva
CT Verdi besvarer spørsmålene: 
-  Hvilken verdi (i kroner) skapes av kundeservice ? 
-  Hvilke innsatsfaktorer påvirker verdiskapningen?
-  Hva bør vi gjøre for å øke verdiskapningen? 
Hvordan
CT Verdi er en rapport basert på en to strukturerte  arbeidsmøter, en analyse av relevante data og 1-3 interne undersøkelser (dersom data ikke er tilgjengelig). 

Analyser og anbefalinger utarbeides av ledende kompetanse på kundeservice, og inspirert av beste praksis fra på ulike områder. 
Hvorfor

CT Verdi:
-  Gir en kroneverdi på bidraget fra kundeservice.
-  Gjør strategidiskusjonen om kundeservice mer konkret og finansiell.
-  Inspirerer og motiverer kundeserviceorganisasjonen.

Aktuelle tema:

-  Hvordan øke verdiskaping i bedriften
-  Hvilken innsatsfaktor må til?
-  Undersøkelser
-  Analyser
-  Tiltak
bottom of page

CT ChatBot (beta)

online

Hei, jeg er Customer Trends chatbot! Jeg kan tidvis svare feil og kan ikke tilby bindende tilbud på vegne av Customer Trends. Imidlertid skal jeg gjøre mitt beste for å gi deg svar på det du skulle lure på. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag?