top of page
CT Artikler  I  Verdt å lese

Ansatte - ansatte - ansatte


Senior rådgiver Erlend Espedal fra Kantarer – og har vært – primus motor i gjennomføringen av KSIndeks de siste årene.


Han har, sammen med kollega Finn Olav Sveinall, gjort dypdykk i mange hundre tusener av tilbake-meldinger fra kunder over flere år. I år er totalscore på OKS (opplevd kundeservicetilfredshet) ned et poeng. Kanskje vi nå etter hvert ser en effekt av at de ansatte over tid har satt på hjemmekontor?


Erlend oppsummerer med at et hovedinntrykk fra intervjuene med de åtte vinnerbedriftene er at de er svært opptatt av de ansatte!


«Det er stort fokus på de ansatte, som i disse koronatider har både fått – og tatt – et enda større ansvar for å levere gode kundeopplevelser. Her spiller selvsagt kulturen inn, og når det allerede er etablert en positiv prestasjonskultur, så viser det seg at denne virkelig blir merkbar og verdifull i krevende situasjoner som vi nå har i forhold til Covid-19. Dette kan vi se igjen på tallene, så for å få fornøyde kunder – så må fokus være ansatte, ansatte, ansatte. Dette er lederne av vinnerbedriftene vi har intervjuet svært bevisste på», konkluderer Erlend med.


Utdelingen av prisene i 2021 har vært gjennomført digitalt, og intervjuene som Erlend og Steinar B. Christensen fra CustomerTrends har gjort med alle vinnerne kan du se ved å trykke på linken under.


32 views

Recent Posts

See All

Ny rapport: Trender fra kundeservice i utlandet

Ny rapport fra CustomerTrends! Hva skjer av trender innen kundeservice i utlandet? Vi har samlet informasjon, og presenterer denne i vår nye rapport. Alle være abonnenter har tilgang til rapporten ved

Comments


bottom of page