CT Artikler  I  Verdt å lese

Den vanskelige samtalen

Updated: Aug 14, 2020


Det er flere innfallsvinkler til den vanskelige samtalen i jobbsammenheng. Hva som er en vanskelig samtale er situasjonsbestemt. Det kan være en utfordrende samtale mellom en kunderådgiver og en kunde, mellom en leder og en medarbeider eller mellom kollegaer.

Hva er en vanskelig samtale?

Definisjonen av hva som er en vanskelig samtale er helt subjektivt. Dersom samtalen oppleves som vanskelig, så er den det for den det gjelder. Dette sagt, så er det også stor forskjell på graden av vanskelighet. I en podcast episode med nestleder i Kirkens SOS i Bergen, Karl Dag Bærug, får vi virkelig innsikt i hva som kan være vanskelige samtaler med mennesker som opplever ensomhet, er syke eller har personlige relasjonsutfordringer i forhold andre mennesker. Kirkens SOS mottar over 500 slike samtaler. Hver eneste dag. Året rundt.

Podcasten er virkelig verdt å lytte til, og blir tilgjengelig på https://www.customertrends.no

onsdag 19.august.


Hvordan ta en vanskelig samtale med en medarbeider

Det er mange årsaker til at det kan oppstå situasjoner i arbeidslivet som krever at man som leder må ta initiativ til det som kan være en krevende samtale. Det kan være ansatte som

  • har en oppførsel og fremtoning som kan være krenkende eller bli oppfattet som mobbing

  • stadig kommer for sent, og som skaper irritasjon i miljøet blant kollegaer dersom dette bare får fortsette uten konsekvenser

  • ikke leverer de resultatene som kreves, selv om medarbeideren er godt likt og en positiv deltaker i sitt arbeidsmiljø

  • har dårlig personlig hygiene, og ikke kler og ter seg i henhold til retningslinjer eller det som blir oppfattet som god folkeskikk

  • har gjort, eller sagt noe som har medført en reell konfliktsituasjon på arbeidsplassen

Hele artikkelen er tilgjengelig for våre abonnenter.