CT Artikler  I  Verdt å lese

Fra kostsenter til vekst driver


Kundeservice er det viktigste kontaktpunktet i kundereisen. Når kunder er frustrerte eller sinte, har den første personen de snakker med en enorm mulighet til å vinne tilbake kundens tillit. I en slik stressende situasjon, både for kunden og medarbeideren – er kundenes lojalitet i spill.

En jobb som førstelinje medarbeider i et kundesenter er en utsatt posisjon. Det er ofte et høyt tempo, man blir utsatt for et høyt arbeidspress, og man blir målt på alt som gjøres. I tillegg får mange direkte tilbakemeldinger fra kundene på deres opplevelse av den jobben som ble gjort. Førstelinje medarbeiderne er bedriftens helter. De kan påvirke kundeopplevelsene slik at kundene både tilfredse og begeistret. Gjennom tilfredse og begeistrede kunder spiller kundeservice en svært viktig rolle i arbeidet med å bygge kunde lojalitet og legge til rette for bedriftens inntjening og lønnsomhet.


3 områder å utvikle for å bli en vekst driver

I mange virksomheter blir dessverre kundeservice kun sett på som et kostsenter. Det er derfor en viktig oppgave for ledelsen i kundeservice å synliggjøre effekten av den jobben som gjøres slik at den reelle verdiskapningen i kundeservice også blir synlig for resten av selskapet.


Hele artikkelen er tilgjengelig for våre abonnenter.


Abonnér på innsikt og viten