top of page
CT Artikler  I  Verdt å lese
  • Writer's pictureadmin

KANTAR TNS og CUSTOMER TRENDS inngår strategisk samarbeid

Updated: Jan 20, 2019

PRESSEMELDING 18.januar 2019. KANTAR TNS har inngått et strategisk samarbeid med det nystartede selskapet Customer Trends for å kunne presentere et helhetlig perspektiv på status og utvikling i kundeservicebransjen. Vi lytter både til kundene og til eksperter som jobber på innsiden i kundeservice organisasjoner for å danne et komplett bilde.Målet for samarbeidet er å bli ledende innenfor analyse av kundeservice. Vi vil skape innsikt som kan brukes operativt som beslutningsgrunnlag for den analoge og digitale transformasjonen kundeservicebransjen står ovenfor. Dette omfatter både tradisjonell kundeservice, retail og kommunal sektor. Samarbeidet formaliseres gjennom en matrise vi har kalt «Norwegian Customer Excellence». I matrisen vil vi samarbeide i om kundeinnsikt som kan utledes av rapportene som hver av partene i dag utarbeider for markedet.

KANTAR TNS

KANTAR er ledende på analysebasert rådgivning i Norge, med ambisjon er å forstå våre kunders forretningsutfordringer og bidra til å skape konkurransefordeler – og vekst. Vi er en del av den globale KANTARgruppen, som er eid av det britiske reklame- og PR selskapet WPP. KANTAR har 13 selskaper med spisskompetanse innen data og analyse, innsiktarbeid og rådgivning. Over halvparten av selskapene på Fortune 500 er våre kunder.

CUSTOMER TRENDS

CUSTOMER TRENDS driver med fremtidsscenarier og analyser innen kundeservice. Vi setter fokus og søkelys på dagens spørsmål og utfordringer for toppledere og ledere av serviceorganisasjoner, for å forstå mer om hvordan fremtidens kundeservice blir. Denne innsikten kan så brukes som grunnlag for strategiske og operative beslutninger for å tilfredsstille forventningene til fremtidens kunder.VI UTFYLLER HVERANDRE KANTAR TNS har en unik kompetanse når det gjelder kundeopplevelse «utenfra og inn» i det enkelte selskap/bransje. CUSTOMER TRENDS har en unik kompetanse på operativ kundeinnsikt «innenfra og ut». Customer Trends rapporten KS2021 blir av mange omtalt som den nordiske utgaven av «Gartner». Kombinasjonen med KANTAR – KS Indeks og Customer Trends betyr at gjennom samarbeidet Norwegian Customer Excellence kan tilby en innsikt og bistand, som vil være til stor hjelp, både i daglig operativ drift og i strategiske beslutningsprosesser i en bransje som skal gjennom betydelige endringer.

STYRET I NORWEGIAN CUSTOMER EXCELLENCE:

Bjarte Lyssand (leder)

Bjarte.lyssand@customertrends.no

958 32 596

Erlend Espedal (nestleder)

Erlend.espedal@kantar.com

922 69 065


Finn Olav Sveinall

Finn.olav.sveinall@kantar.com

906 33 911

Steinar B. Christensen

Steinar.christensen@customertrends.no

957 05 514

Hans Olav Bakås

Hans.olav.bakas@customertrends.no

908 92 853

For mer informasjon, ta gjerne kontakt på telefon eller epost.

158 views

Recent Posts

See All

Ny rapport: Trender fra kundeservice i utlandet

Ny rapport fra CustomerTrends! Hva skjer av trender innen kundeservice i utlandet? Vi har samlet informasjon, og presenterer denne i vår nye rapport. Alle være abonnenter har tilgang til rapporten ved

Commentaires


bottom of page