top of page
CT Cost Cut  I  Reduser kostnadene dine
Ribbon%20Cutting_edited.jpg

CUSTOMERTRENDS

CT COST CUT

Ønsker du å redusere kostnadene i kundeservice, uten at det går ut over kundetilfredshet?

Vil du ha innspill fra noen som virkelig forstår kundeservice?

Trenger du bistand fra erfarne personer som har «hatt skoene på», og som er allergisk mot urealisme? 

 

Om svaret er «ja» på disse spørsmålene så er løsningen CT Cost cut.   
 

Hva
Forberedelse-
introduksjon
informasjon
Gjennomføring-
datafangst internt
Analyse- rapport- 
forbedringsforslag
Presentasjon for ledergruppen i KS
CT Cost Cut er en kartleggingsprosess som oppsummeres i en rapport basert på en gjennomgang av relevante interne data, en intern undersøkelse, ledende kompetanse på kundeservice og beste praksis fra de beste på ulike områder.
Hvordan
I et innledende møte avklarer vi hensikt og målsetning med arbeidet. 
- CustomerTrends samler inn og systematiserer relevante data. Det gjennomføres interne spørreundersøkelser ved behov. 
- Svarene samles i en rapport som også inneholder sammenligning med de beste på ulike områder, og konkrete forslag til forbedring.
Hvorfor
- CustomerTrends er det eneste konsulentselskapet som kun fokuserer på kundeservice. 
- CustomerTrends har lang erfaring som kundeserviceledere og vet hva som skal til for å lykkes.
- Konkurransedyktige priser og transparent kostnadsmodell.
Aktuelle tema:

-  Redusere kostnadene i kundeservice

-  Innspill fra noen som virkelig forstår kundeservice?
-  Innsamling av relevante data
-  Interne spørreundersøkelser

bottom of page