CT Artikler  I  Verdt å lese

Stor interesse for "Kundeservice mot 2021"

Updated: May 10, 2020

Det har vært stor interesse for undersøkelsen «Kundeservice mot 2021». Vi har gått målrettet til nøkkel- og kontaktpersoner innen kundeservice i Norge for å få gode innspill og tanker rundt utviklingen innen kundeservice området de neste årene.


Da flere har bedt om å få en utsettelse på undersøkelsen har vi satt ny svarfrist til primo august. Dette betyr at analysearbeidet vil utsettes, og rapporten vil ferdigstilles i løpet av august. 


For nærmere spørsmål, ta gjerne kontakt på: post@customertrends.no.

Sommerhilsen fra

CustomerTrends AS